Gay Christian EuropeLGBT Christian Europe

Vilkår for Anvendelse

Gay Christian Europe er et kristent fællesskab, som har til formål at støtte dem, der er homo-, bi- eller transseksuelle over hele Europa. Hvis du opretter en konto og/eller anvender denne websides tjenester, indvilliger du i at efterleve nedenstående vilkår for anvendelse. Hvis du er uenig i de angivne vilkår, bør du straks ophøre med at anvende websiden.

Vær opmærksom på også at læse og acceptere i de regler, der gælder for vores forum. Ved at oprette en konto accepterer du disse regler, selv hvis du ikke har læst dem.

Lad venligst være med at oprette dig som bruger, hvis dit formål er at angribe kristen tro eller homoseksualitet, at fremme andre religioner eller organisationer, der arbejder for seksuel re-orientering (”ex-gay ministries”), at sende spam eller bede om penge, at søge seksuelle kontakter eller hvis du allerede har en konto på Gay Christian Europe.

BRUGERKONTI

Ved at registrere en konto på Gay Christian Europe får du adgang til supplerende indhold på vores webside. Disse konti kan lukkes på et hvilket som helst tidspunkt efter Gay Christian Europes eget skøn, hvis de misbruges. Brugere må højst oprette én konto pr. person og har pligt til at give korrekt information på det tidspunkt, hvor kontoen oprettes (bemærk dog, at fuldt navn ikke er påkrævet af diskretionshensyn.) Det er strengt forbudt at oprette flere konti, dele konti, afgive urigtig personlig information, forsøge at omgå systemet eller tillade bortviste brugere at få adgang til siden via din konto. Hvis du tidligere har bedt om af få lukket din konto, og du efterfølgende ønsker at komme tilbage, bedes du venligst kontakte administratoren for at få genåbnet din konto – undlad venligst at åbne en ny konto.

BRUGERADFÆRD

Når man bruger vores webside eller deltager i vores samlinger eller retreats forventes medlemmerne at hjælpe os med at opretholde et miljø, som er sikkert, Kristus-centreret, venligt og støttende over for LGBT-kristne (kristne, som er homo-, bi- eller transseksuelle). En hvilken som helst aktivitet, som er i modstrid med Gay Christian Europe’s formål er en overtrædelse af disse vilkår for anvendelse og kan resultere i, at adgangen til websiden bliver inddraget. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, følgende:

 • angreb på Gay Christian Europe’s formål og retningslinjer
 • angreb på, fornærmelse af eller hård tale til eller om andre medlemmer på websiden eller personligt
 • Brud på medlemmernes privatliv (f.eks. ved at offentliggøre andre medlemmers private detaljer, private meddelelser eller detaljer om private uoverensstemmelser, ELLER ved at bruge det, andre medlemmer deler på Gay Christian Europe uden for denne webside uden tilladelse)
 • chikane af andre medlemmer offentligt, privat eller personligt
 • fremme af grupper, der arbejder for seksuel re-orientering (”ex-gay-ministries”) offentligt eller privat
 • brug af Gay Christian Europe’s webside eller samlinger til at søge seksuelle kontakter eller til at foretage seksuelle tilnærmelser
 • viderebringelse af ulovligt, obskønt, profant, ærekrænkende eller truende materiale i vores forum eller ved private meddelelser
 • at opslå eller viderebringe materiale, der er omfattet af copyright
 • at give sig ud for at være et andet medlem
 • at sende spam eller bede om penge fra andre medlemmer

Se venligst vore regler for flere detaljer.

COPYRIGHT (VIGTIGT!)

Alt indhold på Gay Christian Europe websiden er omfattet af copyright og må ikke kopieres, anvendes eller reproduceres andre steder på nogen måde. Dette gælder grafik, billeder, tekst, information på hele websiden såvel som medlemmernes opslag og foto i vores forum.
Det er specielt af yderste vigtighed at den information, som findes i vores sektion om KIRKER ikke bruges eller reproduceres andetsteds, og at login-information ikke deles med uregistrerede brugere, idet dele af informationen er af følsom karakter. Denne sektion er kun til dit eget brug.

Ethvert brud på copyright er strengt forbudt og vil medføre varig udelukkelse fra brugeradgang til siden.

BRUG AF GAY CHRISTIAN EUROPE’S NAVN OG LOGO

Navnet ”Gay Christian Europe” (eller nogen forkortelse eller akronym for det)må IKKE anvendes af nogen, og det er ikke tilladt at oprette grupper på sociale medier under dette navn, medmindre der forudgående er indhentet tilladelse.

Gay Christian Europe’s logo kan anvendes til at fremme kendskabet til Gay Christian Europe på andre sider, men kun med det formål. Bed os i så tilfælde venligst om et logo i en højere opløsning.

INDHOLD, SOM DU AFGIVER

Ved at opslå indhold (foto, tekst eller andre filer) på vores webside, giver du Gay Christian Europe ret til at bruge dette indhold på andre dele af websiden. Vi vil imidlertid altid bede om din tilladelse, hvis vi gerne vil bruge noget af dit indhold til at fremme Gay Christian Europe uden for vores webside.
Gay Christian Europe kan flytte, redigere eller fjerne det indhold, du slår op, uden din tilladelse, alene ud fra redaktionsgruppens skøn.

JURIDISK INFORMATION

Du indvilliger i ikke at indsende nogen form for fornærmende, uanstændigt, vulgært, bagtalende, hadefuldt, truende eller sexuelt orienteret materiale eller indsende andet materiale, som er i strid med lovgivningen, det være sig i dit eget land, landet hvor "Gay Christian Europe" er hostet eller international lovgivning. Gør du dette, kan dette medføre, at du øjeblikkeligt og permanent bliver udelukket, med meddelelse herom til din Internet udbyder, hvis det vurderes påkrævet af os. IP-adresserne for alle indlæg logges for at give mulighed for at håndhæve disse betingelser. Du indvilliger i at "Gay Christian Europe" har ret til at fjerne, ændre, flytte eller låse enhvert emne til enhver tid, såfremt vi finder dette passende. Som bruger indvilliger du i at al information du har skrevet, bliver lagret i en database. Selvom denne information ikke vil blive videregivet til tredjemand uden dit samtykke, vil hverken "Gay Christian Europe" eller phpBB blive holdt ansvarlig for ethvert hackingforsøg, som kan medføre at dataene bliver kompromitteret.

Vi kan ændre disse til enhver tid, og vi vil gøre vort yderste for at informere dig, alligevel vil det være fornuftigt, at du selv gennemgår disse betingelser regelmæssigt, da din fortsatte brug af "Gay Christian Europe" efter ændringer af betingelserne betyder, at du indvilliger at være retgyldigt bundet af betingelserne efter de er opdateret og/eller skærpet.

******************************************

Nutzungsbedingungen

Gay Christian Europe ist eine christliche Gemeinschaft, die sich die Unterstützung von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgender-Personen in ganz Europa zur Aufgabe macht. Dadurch, daß Du Dich bei dieser Internetseite registrierst und/oder ihre Dienste benützt, erklärst Du Dich damit einverstanden, Dich an die folgenden Nutzungsbedingungen zu halten. Falls Du diesen Nutzungsbedingungen nicht zustimmst, solltest Du sofort damit aufhören, diese Internetseite zu benützen.

Bitte lies auch auf jeden Fall unsere Forumsregeln und sei Dir sicher, daß Du ihnen zustimmst. Durch das Anlegen eines Benutzerkontos gibst Du Deine Zustimmung, diesen Regeln zu folgen, selbst wenn Du sie nicht gelesen hast.

Bitte registriere Dich nicht, falls Du die Absicht hast, christliche Glaubenssätze oder Homosexualität anzugreifen, für andere Glaubensvorstellungen oder Ex-Gay-Dienste zu werben, Müllpost (Spam) zu verschicken, um Geld zu betteln, sexuelle Kontakte zu suchen, oder falls Du schon ein Konto bei Gay Christian Europe hast.

BENUTZERKONTEN

Die Registrierung eines Benutzerkontos bei Gay Christian Europe ermöglicht es Dir, über unsere Internetseite auf zusätzliche Funktionen zuzugreifen. Im Falle eines Mißbrauchs können Benutzerkonten jederzeit im alleinigen Ermessen von Gay Christian Europe geschlossen werden. Benutzer sind (lediglich) auf ein (1) Konto pro Person beschränkt und müssen zum Zeitpunkt der Registrierung korrekte Angaben machen (obwohl der vollständige Name aus Datenschutzgründen nicht erforderlich ist). Es ist strengstens verboten, mehrere Konten zu registrieren, Konten mit jemandem zu teilen, falsche Angaben zur Person zu machen, zu versuchen, „das System auszutricksen“, oder verbannten Benutzern über Dein Konto Zugang auf diese Interseite zu verschaffen. Zuwiderhandlungen können zu einer dauerhaften Aufhebung Deiner Zugangsberechtigung für diese Internetseite führen. Gesetzt den Fall, daß Du zuerst darum gebeten hast, Dein Konto zu schließen, dann aber wieder darauf zugreifen möchtest, setze Dich bitte mit dem Administrator in Verbindung, mit der Bitte, Dein Konto wieder zu öffnen – öffne aber kein neues Konto.

VERHALTENSRICHTLINIEN FÜR BENUTZER

Wir erwarten von unseren Mitgliedern, daß sie während der Benutzung unser Intersetseite oder der Teilnahme an einem unserer gemeinsamen Treffen dazu beitragen, ein Umfeld zu schaffen, das sicher, freundlich und auf Christus gerichtet ist und LGBT-Christen Unterstützung bietet. Jedwede Handlung, die der Zielsetzung des Dienstes von Gay Christian Europe entgegenläuft, ist eine Verletzung dieser Nutzungsbedingungen und kann zu einem Verlust der Zugangsrechte zu dieser Interseite bzw. solchen Zusammenkünften führen. Dies schließt insbesondere folgende Handlungsweisen mit ein:

 • die Zielsetzung und Grundsätze des Dienstes von Gay Christian Europe anzugreifen;
 • andere Mitglieder anzugreifen, zu beleidigen oder mit ihnen in einem scharfen Umgangston zu reden, sei es auf dieser Internetseite oder in Person;
 • die Privatsphäre von Mitgliedern zu verletzen (d.h. Beiträge, die private Daten, private Mitteilungen oder Einzelheiten über private Auseinandersetzungen preisgeben, ODER jedwede unbefugte Verwendung von Informationen, die Mitglieder bei Gay Christian Europe mitgeteilt haben, außerhalb dieser Webseite;
 • andere Mitglieder öffentlich, privat oder in Person zu schikanieren bzw. zu belästigen;
 • für „Ex-Gay“-Dienste öffentlich oder privat zu werben;
 • die Webseite oder die gemeinsamen Treffen von Gay Christian Europe dazu zu benützen, um Sexkontakte zu knüpfen oder sexuelle Annäherungsversuche gegenüber anderen zu machen;
 • illegale, obszöne, profane, diffamierende oder bedrohliche Inhalte im Forum zu veröffentlichen oder per Privatnachricht (PM) zu senden;
 • unter Urheberschutz (Copyright) stehendes Material zu veröffentlichen;
 • sich als jemand anderes auszugeben;
 • Müllpost (Spam) zu senden oder andere Mitglieder um Geld zu bitten.

Sieh Dir bitte auch unsere Forumsregeln für weitere Details an.

COPYRIGHT (WICHTIG!)

Alle Inhalte der Internetseite von Gay Christian Europe sind urheberrechtlich geschützt und dürfen in keiner Weise irgendwo kopiert, benützt oder reproduziert werden. Dies gilt für graphische Darstellungen, Bilder, Texte, Informationen auf der gesamten Internetseite wie auch für die Beiträge von Mitgliedern und Fotos in den Foren.
Es ist insbesondere von äußerster Wichtigkeit, daß die Informationen, die sich in der Abteilung „Gemeinden“ befinden, weder irgendwo sonst verwendet oder reproduziert werden, und daß die Zugangsdaten nicht an nicht-registrierte Mitglieder weitergegeben werden, da diese Informationen teilweise sehr vertraulich gehandhabt werden müssen. Diese Abteilung ist nur für Deinen eigenen Gebrauch bestimmt.

Jedwede Urheberrechtsverletzung ist strengstens untersagt und resultiert in einer dauerhaften Zugangssperre.

DIE VERWENDUNG DES NAMENS UND DES LOGOS VON "GAY CHRISTIAN EUROPE"

Ohne vorherige Genehmigung darf der Name „Gay Christian Europe“ (und jedwede Abkürzung oder Akronym davon) von NIEMANDEM verwendet und dürfen KEINERLEI Gruppen mit diesem Namen auf Sozialnetzwerk-Internetseiten gegründet werden.

Das Gay Christian Europe-Logo darf dazu verwendet werden, für den Dienst von Gay Christian Europe auf anderen Internetseiten zu werben, jedoch ausschließlich zu diesem Zweck. Bitte frage uns diesbezüglich nach einer höheren Auflösung unseres Logos.

VON DIR HOCHGELADENE INHALTE

Dadurch, daß Du irgendwelche Inhalte (Fotos, Text oder Dateien) auf unserer Internetseite hochlädst, gewährst Du Gay Christian Europe die Lizenz, diese Inhalte auf anderen Teilen der Internetseite zu verwenden. Wir werden Dich allerdings um Erlaubnis bitten, wenn wir einen Deiner Inhalte gerne verwenden würden, um für unseren Dienst außerhalb der Internetseite von Gay Christian Europe zu werben.
Gay Christian Europe hat das Recht, jeden Inhalt, den Du hochlädst, ohne Deine Erlaubnis und im alleinigen Ermessen des Moderatorenteams zu bewegen, zu bearbeiten oder zu entfernen.

RECHTLICHE INFORMATIONEN

Du stimmst zu, keinerlei ausfälliges, obszönes, vulgäres, verleumderisches, haßerfülltes, bedrohliches oder sexorientiertes Material hochzuladen oder solches, das gegen irgendein Gesetz Deines Landes, des Landes, in dem der Wirtrechner von „Gay Christian Europe steht (wo „Gay Christian Europe“ gehostet wird), oder gegen internationales Recht verstößt. Jeder Verstoß kann dazu führen, daß Du sofort und dauerhaft verbannt wirst, gegebenenfalls auch mit Benachrichtigung Deines Internetanbieters (ISP), sofern wir dies für notwendig halten. Die IP-Adresse aller Beiträge werden gespeichert, um diese Auflagen durchzusetzen. Du stimmst zu, daß „Gay Christian Europe“ das Recht hat, nach freiem Ermessen jedes Thema (Topic) jederzeit zu entfernen, zu bearbeiten, zu bewegen oder zu schließen. Als ein Benutzer stimmst Du zu, daß jede Information, die Du eingegeben hast, in unserer Datenbank gespeichert wird. Während diese Informationen ohne Deine Erlaubnis nicht an Dritte weitergegeben werden, sind im Falle eines Hack-Versuches, der dazu führt, daß Daten beeinträchtigt werden, weder „Gay Christian Europe“ noch phpBB haftbar.

Wir können diese Nutzungsbedingungen jederzeit ändern und wir werden unser Bestes tun, Dich darüber zu informieren, obwohl es allerdings ratsam ist, daß Du dies selbst regelmäßig überprüfst, da Du dadurch, daß Du „Gay Christian Europe“ auch nach Veränderungen weiterhin benützt, zustimmst, daß Du durch diese Nutzungsbedingungen rechtlich in der Art gebunden bist, wie sie aktualisiert und/oder abgeändert werden.

******************************************

Terms of Use

Gay Christian Europe is a Christian community dedicated to supporting those who are gay, lesbian, bisexual, or transgender across Europe. It is open to people from European cultural backgrounds only, wherever in the world they may live. By registering an account and/or using the services on this website, you agree to abide by the following Terms of Service. If you do not agree to these Terms of Service, you should discontinue your use of the website immediately.

Please ensure you also read and agree to follow our message boards rules. By opening an account, you agree to follow these rules, even if you haven’t read them.

Please do not register if your intentions are to attack Christian beliefs or homosexuality, to promote other Faiths or ex-gay ministries, to spam or solicit money, to seek sexual contacts, or if you already have an account on Gay Christian Europe.

USER ACCOUNTS

Registering an account at Gay Christian Europe allows you to access additional features through our website. These accounts may be closed at any time at Gay Christian Europe's sole discretion if they are misused. Users are limited to one account per person (only) and must provide correct information at the time of registration (although for privacy reasons, a full name is not required). Registering multiple accounts, sharing accounts, falsifying personal information, trying to “trick the system”, or allowing banned users to access the site through your account are strictly forbidden and may result in permanent suspension of site access. If you have previously asked for your account to be closed, and you then wish to come back, please contact the administrator to ask for your account to be re-opened – do not open a new account.

USER CONDUCT

While using our website, or taking part in our in person gatherings or retreats, members are expected to help us maintain an environment that is safe, Christ-centered, friendly, and supportive of LGBT Christians. Any activity which goes against the purpose of the Gay Christian Europe ministry is a violation of these Terms of Service and may result in loss of site/gatherings access. This includes but is not limited to the following:

 • Attacking the purpose and policies of the Gay Christian Europe ministry
 • Attacking, insulting, or speaking harshly to or about other members on the site or in person
 • Violating member privacy (ie posting other members’ private details, private communications or details of private disputes, OR using what members share on Gay Christian Europe outside of this website without permission)
 • Harassing other members publicly, privately or in person
 • Promoting "ex-gay" ministries publicly or privately
 • Using the Gay Christian Europe website or gatherings to seek sexual contacts or make sexual advances toward others
 • Posting illegal, obscene, profane, defamatory, or threatening material on the message boards or by PM
 • Posting copyrighted material
 • Impersonating another member
 • Sending spam, or soliciting money from other members

Please see our rules for more detail.

COPYRIGHT (IMPORTANT !)

All the contents of the Gay Christian Europe website is Copyrighted, and may not be copied, used or replicated anywhere and in any way. This applies to graphics, pictures, text, information on the whole website, as well as members’ posts and photos on the message boards.
It is especially of crucial importance that the information found in the CHURCHES section is not used or replicated elsewhere, and that the login information is not shared with unregistered members, as some of this information is of a very sensitive nature. This section is for your own use only.

Any breech in Copyright is strictly forbidden and will result in permanent suspension of site access.

USING THE "GAY CHRISTIAN EUROPE" NAME & LOGO

The “Gay Christian Europe” name (or any abbreviation of it/acronym) may NOT be used by anyone, and groups may NOT be started on social network sites under that name, unless prior permission has been obtained.

The Gay Christian Europe logo may be used for promoting the Gay Christian Europe ministry on other sites, but for that purpose only. Please ask us for a higher resolution of our logo.

CONTENT YOU SUBMIT

By posting content (photos, text, or files) on our website, you grant Gay Christian Europe the license to use such content in other parts of the website. We will however always ask for your permission if we would like to use any of your content for promotion of our ministry outside of the Gay Christian Europe website.
Gay Christian Europe may move, edit, or remove any content you post, without your permission, at the sole discretion of the moderating team.

LEGAL INFORMATION

You agree not to post any abusive, obscene, vulgar, slanderous, hateful, threatening, sexually-orientated or any other material that may violate any laws be it of your country, the country where “Gay Christian Europe” is hosted or International Law. Doing so may lead to you being immediately and permanently banned, with notification of your Internet Service Provider if deemed required by us. The IP address of all posts are recorded to aid in enforcing these conditions. You agree that “Gay Christian Europe” have the right to remove, edit, move or close any topic at any time should we see fit. As a user you agree to any information you have entered to being stored in a database. While this information will not be disclosed to any third party without your consent, neither “Gay Christian Europe” nor phpBB shall be held responsible for any hacking attempt that may lead to the data being compromised.

We may change these at any time and we’ll do our utmost in informing you, though it would be prudent to review this regularly yourself as your continued usage of “Gay Christian Europe” after changes mean you agree to be legally bound by these terms as they are updated and/or amended.

******************************************

Términos de Uso

Gay Christian Europe (Cristianos Gay Europeos) es una comunidad dedicada a apoyar a las personas gay, lesbianas, bisexuales o transexuales a través de Europa. Al abrir una cuenta y/o utilizando los servicios en la página web, aceptan los términos del Servicio. Si no está de acuerdo con los términos, debe deja inmediatamente de usar la pagina web.

Le rogamos leer y aceptar las reglas de los tablones de mensajes. Al Abrir una cuenta, acepta y debe respetar esas reglas, mismo si no las ha leído.

Le rogamos no inscribirse si sus intenciones son atacar las creencias cristianas, la homosexualidad, o promover otras creencias, contaminar con spams, solicitar dinero, buscar contactos sexuales o si ya tienen una cuenta abierta en el grupo de Gay Christian Europe (Cristianos Gay Europeos).

CUENTAS DE USUARIOS

Abrir una cuenta en el grupo Gay Christian Europe (Cristianos Gay Europeos), le permite acceder a diferentes rubros de la pagina. Esta cuenta puede ser cerrada en cualquier momento, si los administradores estimas que hubo abuso por parte del usuario. Cada usuario puede abrir una solo cuenta, y todas las informaciones comunicadas en el momento de la inscripción deben ser correctas (a fin de respetar la discreción el nombre completo no es obligatorio). La suspensión permanente a la pagina, puede resultar de : Registrar varias cuentas, compartir cuentas, falsificar datos, tratar de “hacer trampa con el sistema”, o permitir el acceso a personas que han sido suspendidas por el administrador. Si pidió que su cuenta afuera cerrada y luego decide volver, le rogamos contactar al administrador para que su cuenta vuelva a ser abierta, por favor no abra una nueva cuenta.

COMPORTAMIENTO DEL USUARIO

Mientras utilice nuestra página web o cuando participe a nuestros encuentros, es necesario que los miembros mantengan un entorno protegido, amistoso, centrado en el cristianismo y que apoyen a todos los otros miembros del LGBT cristianos. Toda actividad o actitud que vaya contra los principios del grupo de cristianos Gay Europeos es una violación de los Condiciones de Uso y puede provocar la pérdida de todos los accesos. Incluye los siguientes ítems pero no son limitados :

 • Atacar las ideas del grupo de Gay Christian Europe (Cristianos Gay Europeos);
 • Atacar o insultar a otros miembros del grupo en los tablones de mensajes o en persona
 • Violar la privacidad de un miembro (ya sea publicando información o detalles sobre la vida privada de algún miembro o publicar en otras painas web algún tipo de información sin la autorización del miembro).
 • Atacar otros miembros del grupo en los tablones de mensajes, en privado, o en persona
 • Promover los ministerios ex-gay de manera publica o privada
 • Utilizar la pagina web del grupo de Gay Christian Europe (Cristianos Gay Europeos) para encontrar contactos sexuales o para hacer avances sexuales hacia otros miembros
 • Publicar (o mandar por mensaje privado) información obscena difamatoria o ilegal
 • Publicar material registrado
 • Hacerse pasar por un otro miembro
 • Enviar spam o virus, o pedir dinero a otros miembros

Por favor lea las reglas para mas detalles.

DERECHOS EXCLUSIVOS (¡IMPORTANTE!)

Todo el contenido de la pagina web de Gay Christian Europe esta registrado con derechos exclusivos y no debe ser copiado, o re utilizado en otro sitio. Es válido para las fotos, gráficos, texto, información generales o de los miembros.
Es crucial que la información encontrada en la sección de las IGLESIAS no sea usada ni duplicada en otros sitios, y que la información no se compartida con otros miembros que no estén registrados. Esta información es para uso interno.

Cualquier tipo de abuso en el contenido registro exclusivo esta estrictamente prohibido y resultara de la suspensión del acceso a la página web.

UTILIZAR EL LOGO O EL NOMBRE DE GAY CHRISTIAN EUROPE

El nombre “Gay Christian Europe” (Cristianos Gay Europeos) (y la abreviación) no debe ser utilizada para nadie y ningún grupo debe abrir otra pagina o grupo con este mismo nombre, salvo si obtiene una autorización especial.

El logo de Gay Christian Europe (Cristianos Gay Europeos) puede ser utilizado para promover el grupo en otros sitios. Puede pedirnos una definición más elevada del logo si la necesita.

CONTENDIO DE SUS PUBLICACIONES

Si publican el contenido de fotos, textos o archives en nuestra página web, le permite al grupo de Gay Christian Europe (Cristianos Gay Europeos) que el contenido sea utilizado en otras páginas web del sitio. Pero le pediremos su autorización antes de publicar cualquier tipo de información afuera del sitio.
El equipo de moderación se reserva el derecho de borrar, o editar el contenido de su publicación sin su autorización si el equipo lo considera necesario.

INFORMACIÓN LEGAL

Acuerda no enviar ningun contenido abusivo, obsceno, vulgar, difamatorio, indecente, amenazante, sexual o cualquier otro material que pueda violar cualquier ley de su país, el país donde "Gay Christian Europe (Cristianos Gay Europeos)" está instalado o Leyes Internacionales. Hacer eso provocará que sea inmediata y permanentemente expulsado y, si lo creemos oportuno, con notificación a su Proveedor de Servicios de Internet. Las direcciones IP de todos los envíos son registradas como ayuda para reforzar estas condiciones. Acuerda que "Gay Christian Europe (Cristianos Gay Europeos)" tiene derecho a eliminar, editar, mover o cerrar cualquier tema en cualquier momento que lo creamos conveniente. Como usuario acuerda que cualquier información que haya ingresado será almacenada en una base de datos. Dado que esta información no será compartida con ninguna tercera parte sin su consentimiento, ni "Gay Christian Europe (Cristianos Gay Europeos)" ni phpBB podrán considerarse responsables por cualquier intento de hacking que conlleve a que los datos sean comprometidos.

Podemos cambiar estos términos en cualquier momento e intentaríamos avisarle, sin embargo sería prudente que los revisase por su cuenta periódicamente. Seguir registrado a "Gay Christian Europe (Cristianos Gay Europeos)" después de esos cambios significa que acuerda estar legalmente sometido a esos nuevos términos tal como fueron actualizados y/o reformados.

******************************************

Conditions d'Utilisation

Gay Christian Europe est une communauté chrétienne engagée à soutenir ceux qui sont gais, lesbiennes, bisexuelles ou transgenres à travers l'Europe. En créant un compte et / ou en utilisant les services offerts sur ce site, vous acceptez de respecter les conditions d'utilisation suivantes. Si vous n'acceptez pas ces conditions d'utilisation, veuillez cesser d'utiliser le site immédiatement.

Assurez-vous également de lire et d'accepter de suivre les règles de nos forums de discussion. En ouvrant un compte, vous acceptez de respecter ces règles, même si vous ne les avez pas lues.

Ne joignez pas ce groupe si vos intentions sont d'attaquer les croyances chrétiennes ou l'homosexualité, de promouvoir d'autres religions ou des ministères ex-gay, d'envoyer des spams ou de solliciter de l'argent, de chercher des contacts sexuels, ou si vous avez déjà un compte sur Gay Christian Europe.

COMPTE D'UTILISATEUR

Créer un compte sur Gay Christian Europe vous permettra d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires sur notre site. Ces comptes peuvent être fermés à tout moment, à la seule discrétion de Gay Christian Europe, s'ils sont mal utilisés. Chaque utilisateur est limité à un seul compte par personne et doit fournir des informations correctes lors de l'inscription (bien que, pour des raisons de confidentialité, le nom complet ne soit pas nécessaire). L'enregistrement de plusieurs comptes, les comptes partagés, la falsification des données personnelles, tenter de «déjouer le système», ou permettre aux utilisateurs suspendus d'accéder au site via votre compte, est strictement interdit et peut entraîner la suspension permanente de l'accès au site. Si vous avez auparavant demandé que votre compte soit fermé, et que vous souhaitez retourner, veuillez contactez votre administrateur pour demander à ce que votre compte soit rouvert - n'ouvrez pas un nouveau compte.

CONDUITE DE L'UTILISATEUR

Les personnes qui utilisent ce site, ou qui participent à nos réunions ou retraites, doivent nous aider à maintenir un environnement qui est sécuritaire, accueillant, centrée sur le Christ, et favorable aux chrétiens LGBT. Toute activité qui va à l'encontre des objectifs du ministère Gay Christian Europe est une violation de ces conditions d'utilisation et peut entraîner la perte du droit d'accès au site et aux réunions. Cela inclut, mais n'est pas limité à :

 • Attaquer les objectifs et principes du ministère Gay Christian Europe
 • Attaquer, insulter, ou manquer de respect à tout autre membre, soit sur ce site, en message privé, ou en personne
 • Enfreindre la confidentialité d'autres membres (par exemple en publiant leurs données personnelles, les communications privées ou les détails de litiges privés avec eux, ou en reproduisant ce que les membres partagent sur Gay Christian Europe hors du site, sans autorisation)
 • Harceler d'autres membres, publiquement, en privé ou en personne
 • Promouvoir les ministères "ex-gay", publiquement ou en privé
 • Utiliser le site ou les réunions de Gay Christian Europe pour chercher des contacts sexuels ou pour faire des avances sexuelles envers les autres
 • Publier des messages illégaux, obscènes, profanes, diffamatoires ou menaçants sur le forum de discussion ou par message personnel (PM)
 • Publier du matériel qui est soumis à des droits d'auteur
 • Emprunter l'identité d'un autre membre
 • Envoyer des spams ou solliciter de l'argent des autres membres

Veuillez voir nos règles pour plus de détails.

DROITS D'AUTEUR / PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (IMPORTANT!)

Tous les contenus du site Gay Chrisitan Europe sont soumis à des droits d'auteur et ne peuvent être copiés, utilisés ou reproduits nulle part, en aucune façon. Cela s'applique aux graphiques, images, textes, informations sur l'ensemble du site, ainsi qu'aux messages et photos des membres qui sont publiés sur les forums.
Il est particulièrement essentiel que les informations trouvées dans la section ÉGLISES ne soient utilisées ou reproduites nulle part, et que les informations de connexion et d'accès à cetter section ne soient pas partagées avec les membres non inscrits, puisque certaines de ces informations sont d'une grande sensibilité. Cette section est pour votre usage personnel uniquement.

Toute violation de droit d'auteur/propriété intellectuelle est strictement interdite et entraînera la suspension permanente de l'accès au site.

UTILISATION DU NOM ET DU LOGO "GAY CHRISTIAN EUROPE"

Le nom "Gay Christian Europe" (ou quelque abréviation ou acronyme de ce nom) ne peut en aucun cas être utilisé par quiconque, et il n'est pas permi d'ouvrir aucun groupe sur des sites de réseaux sociaux sous ce nom sans en avoir obtenu l'autorisation à l'avance.

Le logo de "Gay Christian Europe" peut être utilisé pour la promotion du ministère Gay Christian Europe sur d'autres sites, mais uniquement dans ce but. Veuillez nous contacter pour obtenir un logo d'une résolution supérieure.

MATÉRIEL SOUMIT

En postant du matériel (messages, texte, photos, attachements) sur notre site, vous accordez à Gay Christian Europe la licence d'utilisation de ce matériel sur le reste du site. Cependant, si nous désirons l'utiliser en dehors du site Gay Christian Europe pour promouvoir notre ministère, nous vous en demanderons toujours la permission.
Gay Christian Europe peut se déplacer, modifier ou enlever le contenu de vos message ou photos, sans votre permission, à la seule discrétion des modérateurs.

MENTIONS LÉGALES

Vous acceptez de ne publier aucun contenu à caractère abusif, obscène, vulgaire, diffamatoire, choquant, menaçant, pornographique ou autre qui pourrait transgresser les lois de votre pays, le pays où “Gay Christian Europe” est hébergé ou la loi internationale. Ne pas respecter cela peut vous mener à un bannissement immédiat et permanent, en plus de l’envoi d’un avertissement à votre fournisseur d’accès à Internet si nous jugeons cela nécessaire. L’adresse IP de tous les messages est enregistrée afin d’aider au renforcement de ces conditions. Vous acceptez le fait que “Gay Christian Europe” ait le droit de supprimer, d’éditer, de déplacer ou de verrouiller n’importe quel sujet lorsque nous estimons que cela est nécessaire. En tant qu’utilisateur, vous acceptez que toutes les informations que vous avez saisi soient stockées dans notre base de données. Bien que cette information ne sera pas diffusée à une tierce partie sans votre consentement, ni “Gay Christian Europe” et ni phpBB ne pourront être tenus comme responsables en cas de tentative de piratage visant à compromettre les données.

Nous pouvons modifier ces conditions à n’importe quel moment et nous essaierons de vous informer de ces modifications, bien que nous vous conseillons de vérifier régulièrement cela par vous-même car si vous continuez à participer à “Gay Christian Europe” après que les modifications aient été effectuées, vous acceptez d’être légalement responsable des conditions modifiées et/ou mises à jour.

******************************************

Termini di Servizio

Gay Christian Europe è una comunità cristiana dedicata al supporto di tutti coloro che sono gay, lesbiche, bisessuali o transessuali di tutta Europa. Con la registrazione di un account e/o utilizzando i servizi di questo sito, si accetta di rispettare i seguenti Termini di Servizio. Se non accettate questi Termini di servizio, dovreste interrompere l'utilizzo del sito immediatamente.

Assicuratevi, per favore, di aver anche letto e di accettare di seguire le regole delle nostre bacheche. Con l'apertura di un account, l'utente accetta di seguire queste regole, anche se non li ha letti.

Vi preghiamo di non registrarvi se le vostre intenzioni sono di attaccare le credenze cristiane o l’omosessualità, di promuovere altre fedi o ministeri ex-gay, di fare spam o richiedere denaro, per cercare contatti sessuali, o se hai già un account su Gay Christian Europe.

ACCOUNT DEGLI UTENTI

Registrare un account su Gay Christian Europe vi permetterà di accedere a funzioni aggiuntive tramite il nostro sito web. Questi account possono essere chiusi in qualsiasi momento, a unica discrezione di Gay Christian Europe, se sono male utilizzati. Gli utenti sono limitati ad avere un (solo) account per persona, e devono fornire informazioni corrette al momento della registrazione (anche se, per motivi di privacy, il nome completo non è richiesto). Registrare account multipli, account condivisi, falsificare i dati personali, cercare di "ingannare il sistema", o consentire agli utenti sospesi di accedere al sito attraverso il vostro account, è severamente vietato e può determinare la sospensione permanente di accesso al sito. Se avete precedentemente chiesto che il vostro account venisse chiuso, e successivamente desiderate tornare, vi preghiamo di contattare l'amministratore per chiedere che il vostro account venga riaperto - non aprite un nuovo account.

CONDOTTA DELL’UTENTE

I membri che usano il nostro sito web, o partecipano ai nostri incontri o ritiri, sono tenuti ad aiutarci a mantenere un ambiente che sia sicuro, incentrato su Cristo, amichevole e di sostegno ai cristiani LGBT. Qualsiasi attività che vada contro l'obiettivo del ministero di Gay Christian Europe è una violazione di questi Termini di Servizio e potrebbe comportare la perdita di diritto d’accesso al sito e ai raduni. Questo include ma non si limita a quanto segue:

 • Attaccare la finalità e le politiche del ministero Gay Chrisian Europe
 • Attaccare, insultare, o parlare duramente agli, o sugli, altri membri sul sito o di persona
 • Violare la privacy dei membri (ad esempio pubblicando dettagli privati degli altri membri, comunicazioni o dettagli privati di controversie private, OPPURE utilizzando ciò che i membri condividono su Gay Christian Europe al di fuori di questo sito senza autorizzazione)
 • Molestare altri membri pubblicamente, privatamente o di persona
 • Promuovere ministeri "ex-gay" pubblicamente o in forma privata
 • Usare il sito Gay Christian Europe o gli incontri per cercare contatti sessuali o per fare avance sessuali ad altri
 • Pubblicare materiale illegale, osceno, blasfemo, diffamatorio, o minaccioso sulla bacheca o attraverso messaggi privati
 • Pubblicare materiale protetto da copyright
 • Impersonare un altro membro
 • Inviare spam, o richiedere denaro ad altri membri

Leggete le nostre regole per maggiori dettagli.

COPYRIGHT (IMPORTANTE!)

Tutti i contenuti del sito Gay Christian Europe sono coperti da copyright, e non possono essere copiati, utilizzati o riprodotti da nessun’altra parte e in alcun modo. Questo vale per la grafica, le immagini, i testi e le informazioni su tutto il sito, così come i messaggi dei membri e le foto sulla bacheca.
In particolare, è di estrema importanza che le informazioni trovate nella sezione CHIESE non vengano utilizzate o riprodotte altrove, e che le informazioni di registrazione non vengano condivise con utenti non registrati, in quanto alcune di queste informazioni sono di natura molto delicata. Questa sezione è per uso personale soltanto.

Qualsiasi violazione dei diritti d'autore è severamente vietata e comporta la sospensione permanente di accesso al sito.

UTILIZZO DEL NOME & LOGO DI GAY CHRISTIAN EUROPE

Il nome "Gay Christian Europe" (o qualsiasi sua abbreviazione/acronimo) non può essere usato da nessuno, e NON possono essere avviati gruppi su siti di social network sotto quel nome, eccetto previa autorizzazione.

Il logo di Gay Christian Europe può essere utilizzato per promuovere il ministero di Gay Christian Europe su altri siti, ma solo a tal fine. Contattateci per una maggiore risoluzione del nostro logo.

CONTENUTI INVIATI

Con la pubblicazione di contenuti (foto, testi o file) sul nostro sito, l'utente concede a Gay Christian Europe la licenza di utilizzare tali contenuti in altre parti del sito. Chiederemo tuttavia sempre il vostro permesso nel caso in cui volessimo utilizzare uno dei vostri contenuti per la promozione del nostro ministero al di fuori del sito Gay Christian Europe.
Gay Christian Europe può spostare, modificare o rimuovere qualunque contenuto voi pubblichiate, senza il vostro permesso, a sola discrezione del gruppo di moderatori.

INFORMAZIONI LEGALI

Accetti di non inviare alcun tipo di offesa, oscenità, volgarità, calunnia, minaccia, orientamento sessuale, o qualsiasi altro tipo di materiale che può violare una qualsiasi legge del proprio Stato, o dello Stato dove “Gay Christian Europe” è ospitato, o di una legge internazionale. Fare ciò porta all’immediato e permanente divieto di accesso, con notifica al tuo provider Internet se è ritenuto da noi opportuno. Tutti gli indirizzi IP sono registrati per salvaguardare e rinforzare queste condizioni. Accetti che “Gay Christian Europe” abbia il diritto di rimuovere, riscrivere, spostare o chiudere qualsiasi argomento in qualsiasi momento lo ritenga necessario. Come fruitore di questo servizio, accetti che ogni informazione tu abbia inviato sia conservata in un database. Al contempo queste informazioni non saranno divulgate a nessuno senza il tuo consenso, nè “Gay Christian Europe” o phpBB sono da ritenersi responsabili per qualsiasi violazione al sistema che possa compromettere queste informazioni.

Le condizioni d’uso possono cambiare in qualunque momento, sarà nostra premura avvisarti di tali modifiche, benché sia opportuno controllare con frequenza queste pagine per eventuali modifiche, dato che l’uso continuato dei servizi di “Gay Christian Europe” implica la completa accettazione delle condizioni d’uso.

******************************************

Betingelser

Gay Christian Europe er et kristent samfunn dedikert til å støtte dem som er homofile, lesbiske, biseksuelle eller transseksuelle i Europa. Ved å registrere en brukerkonto og/ eller ved å bruke tjenesten på denne siden, sier du deg enig i å følge disse betingelsene. Hvis du er uenig eller ikke følger disse betingelsene ber vi deg om å avslutte din bruk av nettstedet øyeblikkelig.

Vennligst også les og følg våre betingelser for Regler for Meldings Tavlen. Ved å opprette en brukerkonto sier du deg enig i disse betingelsene, selv om du ikke har lest dem.

Vennligst ikke registrer deg hvis intensjonen er å angripe den kristne tro eller homoseksualitet, for å promotere en annen tro eller ex-homofile grupper, å spamme eller tjene penger, å søke seksuelle kontakter, eller hvis du allerede har en brukerkonto på Gay Christian Europe.

BRUKERKONTOER

Registrering av en brukerkonto hos Gay Christian Europe gir deg adgang til flere sider gjennom vårt nettsted. Disse brukerkontoene kan bli stengt hvis Gay Christian Europe føler at disse blir misbrukt. Brukere kan kun ha en konto per person og riktig informasjon må bli gitt ved registrering (av private rettigheter er ikke fullt navn påkrevd). Registrering av flere brukere, deling av brukerkontoer, falsk personlig informasjon, forsøk på å ”lure systemet”, eller la andre suspenderte brukere få adgang gjennom din brukerkonto er strengt forbudt og kan resultere i permanent suspensjon fra nettstedets brukersider. Hvis du tidligere har avsluttet en konto og ønsker å få denne gjenopprettet, vennligst kontakt administratoren for å få denne gjenåpnet – ikke åpne en ny brukerkonto.

VENNLIGHET PÅ NETTSTEDET

Ved bruk av våre nettsider, eller ved å ta del i våre samlinger og konferanser, er medlemmer forventet å bidra til å skape et miljø som er trygt, Jesus-sentrert, vennelig, og støttende til HLBT kristne. Aktivitet som motsetter seg hensiktene til Gay Christian Europe og bryter med disse betingelsene kan resultere i at din brukerkonto blir slettet og du mister møterett til samlinger. Dette inkluderer blant annet:

 • Angripe hensiktene og reglene til Gay Chrisitan Europe
 • Angripe, fornærme, eller snakke nedlatende til eller om andre medlemmer både på nett og utenfor nettstedet
 • Bryte medlemmers privatliv (f.eks. publisere andre medlemmers private detaljer, privat kommunikasjon eller detaljer fra private samtaler, eller å bruke det andre medlemmer deler på Gay Christian Europe utenfor nettstedet uten tillatelse)
 • Harselere med andre medlemmer offentlig, privat eller i person
 • Promotere ”ex-homofile” grupper offentlig eller privat.
 • Å bruke Gay Christian Europe sine nettsteder eller samlinger til å søke seksuelle kontakter eller å dra fordeler av andre seksuelt
 • Publisere ulovlige, uanstendige, blasfemiske, nedsettende eller truende innhold på Meldings Tavlen eller gjennom PM (Private Meldinger)
 • Publisere materiale som er beskyttet av copyright
 • Etterligne et annet medlem
 • Sende spam, eller forsøke å tjene penger på andre medlemmer

Vennligst se våre regler for flere detaljer.

COPYRIGTH (VIKTIG!)

All innhold på Gay Christian Europe er beskyttet av Copyright, og kan derfor ikke kopieres eller brukes på noen som helst måte. Dette gjelder grafikk, bilder, tekst, informasjon på hele nettstedet, det gjelder også medlemmers meldinger og bilder på meldings tavlen.
Det er spesielt viktig at informasjon under seksjonen ”KIRKER” ikke blir brukt eller gjengitt andre steder, og at login informasjon ikke blir gitt til uregistrerte medlemmer, ettersom mye av denne informasjonen er av sensitiv karakter. Denne seksjonen er kun for ditt personlige bruk.

Brudd på copyright er strengt forbudt og vil resultere i permanent suspensjon fra siden.

BRUK AV GAY CHRISTIAN EUROPE SITT NAVN & LOGO

”Gay Christian Europe” navnet (eller andre forkortelser av dette) kan IKKE bli brukt av noen, og grupper kan ikke startes på noen sosiale nettverk under dette navnet, hvis ikke det er gitt en forhåndsgodkjennelse av dette.

Gay Christian Europe sin logo kan bli brukt i promotering av Gay Christian Europe på andre nettsteder, men kun for denne hensikten. Vennligst hør med oss om du trenger logoen i et større format.

MATERIALET DU PUBLISERER

Ved publisering av materiale (bilder, tekst, eller filer) på våre nettsider, gir du Gay Christian Network lisens til å bruke innholdet i andre deler av nettstedet. Vi vil alltid be om tillatelse til dette hvis vi ønsker å bruke ditt innhold til promotering av våre sider.
Gay Christian Europe kan flytte, redigere eller ta bort innhold du publiserer uten din tillatelse, ved en enkel bestemmelse fra ledelsen av nettstedet.

LOVLIG INFORMASJON

Du sier deg enig i å ikke publisere noe misbrukende, uanstendig, vulgært, hatefullt, truende, seksuelt eller annet materiale som kan bryte lover i det landet du er i, lover i andre land som bruker Gay Christian Europe, eller andre internasjonale lover. Ved å gjøre dette kan du bli permanent utestengt fra siden og din Internet Service Provider blir registrert av oss. IP adressen til alle meldinger og publiseringer er registrert for å kunne hjelpe hvis slike tilfeller skulle oppstå. Du sier deg enig i at ”Gay Christian Europe” har rett til å ta bort, redigere, flytte eller lukke ulike temaer ettersom det skulle passe oss. Som bruker sier du deg enig i at informasjon du gir blir lagret i vår database. Denne informasjonen vil ikke bli åpen for noen tredjepart uten din godkjennelse. ”Gay Christian Europe” eller phpBB skal heller ikke holdes ansvarlig for noe forsøk på hacking som kan føre til at data slettes eller kommer på uføre.

Vi reserverer retten til å gjøre forandringer på disse betingelsene til enhver tid. Vi vil gjøre det vi kan for å informere deg som bruker så langt det lar seg gjøre om forandringer og oppdateringer, selv om det vil svare seg å sjekke disse betingelsene regelmessig ettersom du benytter deg av nettstedet. Din videre bruk av ”Gay Christian Europe” blir sett på som godkjenning av nye tillegg og forandringer av betingelsene.

******************************************

Termos de Uso

Gay Christian Europa (Cristão Gay Europa) é uma comunidade cristã cujo objetivo é oferecer apoio a gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros em toda Europa. Ao abrir uma conta e/ou ao fazer uso dos serviços deste site, você aceita cumprir, na sua totalidade, este termo de uso. Se não concordar com o mesmo, queira, por gentileza, sair imediatamente do site.

Por favor, assegure-se, também, de ter lido as regras expostas no quadro de mensagens. Ao abrir uma conta, você automaticamente concorda em seguir tais regras, mesmo que não as tenha lido.

Pedimos a gentileza de não se filiar ao nosso site se suas intenções forem atacar os preceitos cristãos ou a homossexualidade, fazer a divulgação de outras religiões ou de ministérios de 'recuperação' de homossexuais, enviar spam, solicitar dinheiro, procurar parceiros sexuais ou se você já tem uma conta no 'Gay Christian Europa' (Cristão Gay Europa).

CONTA DO USUÁRIO

Ao se filiar ao Gay Christian Europe (Cristão Gay Europa), você poderá usufruir de uma série de recursos e serviços adicionais. No entanto, atente-se ao fato de que, caso faça mau uso de sua conta, a mesma poderá ser cancelada a qualquer tempo, a critério de nossa equipe. É permitida a abertura de apenas uma conta por usuário e, no momento da inscrição, o mesmo deverá fornecer informações corretas (em tempo: por questão de privacidade, não será obrigatório o fornecimento do nome completo). Abrir mais de uma conta, dividir sua conta com terceiros, falsificar informações pessoais, tentar fraudar o sistema ou permitir que usuários banidos do site acessem o mesmo através de sua conta é estritamente proibido e poderá resultar na proibição permanente de seu acesso ao site. Caso você, anteriormente, tenha pedido o encerramento de sua conta mas queira voltar a fazer parte grupo, por favor, entre em contato com o administrador do site e peça a reabertura da mesma – não abra uma nova.

CONDUTA DO USUÁRIO

Durante o período em que for usuário de nosso site ou enquanto estiver frequentando nossos encontros ou retiros, o membro deverá contribuir para que seja mantido um ambiente sadio, cristocêntrico, amigável e de apoio aos cristãos GLBTs. Qualquer atividade que vá contra os propósitos do ministério 'Gay Christian Europa' (Cristão Gay Europa) será caracterizada como uma violação dos Termos de Uso e poderá resultar na perda do direito de acesso ao site ou na proibição de frequentar nossos retiros e/ou encontros. Tais atividades incluem (mas não estão limitadas a):

 • Ataques aos propósitos ou à política do ministério 'Gay Chrisitian Europa' (Gay Cristão Europa).
 • Ataques, insultos ou palavras grosseiras dirigidos a outros membros, quer seja no site ou pessoalmente.
 • Violação da privacidade alheia (ou seja: postar dados particulares de terceiros bem como tornar públicas informações e discussões privadas OU expor, fora deste website - e sem permissão -, qualquer coisa que tenha sido ou venha a ser compartilhado por terceiros no 'Gay Christian Europa' (Cristão Gay Europa).
 • Assediar outros membros quer seja publicamente, em ambiente privado ou pessoalmente.
 • Promover ministérios de 'recuperação' de homossexuais, tanto publicamente quanto em ambiente privado.
 • Usar o site do ministério 'Gay Christian Europa' (Cristão Gay Europa) – ou nossos encontros – para procurar parceiros sexuais ou se insinuar sexualmente para outrem.
 • Postar, no quadro de mensagens ou através de mensagem particular, material ilegal, obsceno, difamatório ou contendo ameaças.
 • Postar materiais protegidos por direitos autorais.
 • Fazer-se passar por outro membro.
 • Enviar spam ou solicitar dinheiro a outros membros.

Para maiores detalhes, queira, por gentileza, consultar nossas regras.

DIREITOS AUTORAIS (IMPORTANTE!)

Todo conteúdo do site 'Gay Christian Europa' (Cristão Gay Europa) é protegido por direitos autorais e não poderá ser copiado, usado ou reproduzido de nenhuma forma e em nenhum outro lugar. Isso se aplica a gráficos, fotografias, textos, informações em todo o site, bem como às postagens feitas por membros e às fotos expostas no quadro de mensagens.
Em especial, é de suma importância que as informações obtidas na seção IGREJAS não sejam usadas nem reproduzidas em nenhum outro local e que os dados referentes ao seu login não sejam compartilhados com membros não registrados, uma vez que algumas dessas informações são de natureza muito delicada. Essa seção é para seu uso exclusivo.

Qualquer violação dos direitos autorais é expressamente proibida e resultará na suspensão permanente do acesso ao site.

USO DO NOME E DA LOGOTIPO DO GAY CHRISTIAN EUROPA

O nome 'Gay Christian Europa' (Cristão Gay Europa), bem como qualquer abreviação ou acrônimo do mesmo NÃO poderão ser usados por nenhuma pessoa física ou jurídica. Grupos também não poderão ser abertos com esse nome em redes sociais na internet, a menos que uma autorização para tal tenha sido concedida.

A logomarca do 'Gay Christian Europa' (Cristão Gay Europa) pode ser usada em outros sites para - e somente para - promover nosso ministério. Por favor, contate-nos para obter uma maior resolução de nossa logomarca.

MATERIAL ENVIADO

Ao postar qualquer material (fotografias, textos ou arquivos) em nosso site, você concede ao 'Gay Christian Europa' (Cristão Gay Europa) o direito de usá-los em outras partes do site. No entanto, caso tenhamos interesse em fazer uso de seu material para promover nosso ministério fora de nosso site, será pedida, antecipadamente, sua permissão.
A critério dos moderadores, Gay Christian Europa (Cristão Gay Europa) poderá mover, editar ou excluir, sem sua permissão, qualquer conteúdo que você tenha postado.

INFORMAÇÕES LEGAIS

Como futuro Utilizador compromete-se a não colocar neste Fórum mensagens de ódio, ameaçadoras, abusivas, obscenas, insultuosas, sexualmente tendenciosas ou qualquer outro material inadequado ao âmbito temático deste Fórum. Reconhece e aceita que tal conduta implicará a sua expulsão imediata e permanente. Os endereços de IP’s de todas as mensagens são registados na nossa Base de Dados para ajudar a implementar estas regras. Concorda que a Equipa Responsável deste Fórum tem o direito de apagar, editar, mover ou encerrar qualquer conteúdo, e excluir imediatamente os seus autores sem aviso ou explicações adicionais, sempre que estas regras sejam violadas. Como futuro Utilizador aceita que todas as informações que fornecer sejam guardadas e mantidas numa Base de Dados. O software que suporta o Fórum usa ”cookies” para guardar informação no seu computador. Os nossos ”cookies” não guardam informações pessoais. Servem única e exclusivamente para facilitar a navegação do seu Navegador (Browser). O endereço de correio eletrónico que fornecer no seu Registo é usado na Ativação da sua Conta de Utilizador, para o envio de informação considerada relevante por parte da Equipa de Responsáveis pelo Fórum e para uma possível recuperação de Senha caso a esqueça ou perca a sua. Se aceitar continuar com o seu registo, compromete-se a cumprir e aceita todas a regras deste Fórum.

Este termo de uso poderá ser modificado a qualquer tempo através de notas postadas em nosso website, notas essas que informarão as mudanças ocorridas. Ao fazer uso de nosso site após a ocorrência de qualquer alteração do termo de serviço, você estará aceitando, automaticamente, a nova versão do mesmo.

******************************************

Conditii de Utilizare

Gay Christian Europe (“Crestini Gay in Europa”) este o comunitate crestina dedicata sprijinirii celor care sunt gay, lesbiene, bisexuali, transgender din Europa. Prin inregistrarea unui cont si / sau utilizarea serviciilor de pe acest site, sunteti de acord sa respectati urmatorii termeni de utilizare. Daca nu sunteti de acord cu aceste Conditii de Utilizare, trebuie sa intrerupeti utilizarea acestui site imediat.

Va rugam sa va asigurati ca cititi si sunteti de acord cu reguli forum. Prin deschiderea unui cont, sunteti de acord sa urmati aceste reguli, chiar daca nu le-ati citit.

Va rugam sa nu va inregistati in cazul in care intentiile dumneavoastra sunt acelea de a ataca credinta crestina sau homosexualitatea, de a promova alte credinte sau pentru a promova tehnici de vindecare a homosexualitatii, de a posta anunturi publicitare sau de solicite bani, de a cauta contacte sexuale. De asemeni va rugam sa nu creati conturi multiple.

CONTURI DE UTILIZATOR

Inregistrarea unui cont pe situl “Crestini Gay in Europa” va permite accesul la functii aditionale prin intermediul site-ului nostru. Aceste conturi pot fi inchise in orice moment la discretia administratorilor sitului „Crestini Gay in Europa”, in conditiile in care conturile sunt utilizate abuziv. Utilizatorii sunt limitati la un singur cont persoanal (numai), si trebuie sa furnizeze informatii corecte la momentul inregistrarii (cu toate acestea pentru motive de confidentialitate, un nume complet nu este necesar). Inregistrarea mai multor conturi, schimbul de conturi, falsificarea de informatii cu caracter personal, incercand sa "pacaliti sistemul", sau permite utilizatorilor blocati in prealabil de administatori, pentru a accesa site-ul prin intermediul contului dumneavoastra sunt strict interzise si pot duce la suspendarea permanenta a contului dumneavostra . Daca anterior ati cerut sa inchideti un cont avut pe site, si doriti sa reveniti pe site in orice moment, va rugam sa contactati administratorul pentru a cere ca contul dumneavoastra pentru a fi redeschis - nu deschideti un cont nou.

REGULI DE CONDUITA PENTRU UTILIZATORI

In timp ce utilizati site-ul nostru, sau luati parte la adunarile noastre in cadru restrans sau adunari generale, membrii sunt asteptati sa ne ajute sa mentinem un mediu sigur, Hristos-orientat, prietenos, si de sustinere a crestinilor LGBT. Orice activitate care merge impotriva scopurilor organizatiei „Crestini Gay in Europa” este o incalcare a acestor Termeni si Conditii de utilizare si poate duce la pierderea accesului pe site / si interzicerea prezentei dumneavoastra in cadrul intrunirilor noastre . Aceste reguli includ, dar nu se limiteaza la urmatoarele:

 • Atacarea scopurilor si regulilor administratorilor organizatiei „Crestini Gay in Europa”
 • Atacarea, insultarea sau amenintarea in orice fel a membrilor comunitatii atat in cadrul forumului sau in persoana in cadrul intrunirilor noastre
 • Nerespectarea termenilor de confidentialitate (de exemplu, postarea detaliilor personale despre alti membrii , detalii despre anumite dispute pe care le-ati avea cu anumiti membrii, sau postarea povestilor sau detaliilor oferite de catre membrii “Crestini Gay in Europa” intr-un cadru privat in afara acestui site, cu scopul de a dezvalui detalii private privitoare la un anumit membru al acestei comunitati)
 • Hartuirea unui membru in privat, public sau in persoana
 • Promovarea metodelor de „vindecare” a homosexualitatii atat in postari pe forum cat si incercand sa abordati membrii acestei comunitati in mod privat.
 • Utilizarea forumui „Crestini Gay in Europa” sau a intrunirilor noastre cu scopul de a obtine servicii sexuale sau de a face avansuri sexuale membrilor comunitatii
 • Postarea de materiale ilegale, obscene, materiale profane, defaimatoare, amenintatoare pe forum sau trimitand mesaje private
 • Postarea materialelor asupra carora nu detineti drepturi de autor
 • Pretinderea de a fi un alt membru al comunitatii
 • Trimiterea mesajelor in lant sau publicitare sau incercarea de a solicita bani sau ajutoare financiare din partea oricarui membru al comunitatii

Va rugam sa consultati regulile noastre pentru mai multe detalii.

DREPTURI DE AUTOR (IMPORTANT!)

Intregul continut al sitului „Crestini Gay in Europa” este protejat de copyright (drepturi de autor), si nu pote fi copiat, reprodus sau folosit in orice alt loc sau pentru orice alt scop. Acest lucru include grafica, imaginile, textele, informatiile cu privire la situl comunitatii per ansamblu, precum si postarile si fotografiile adaugate de membrii comunitatii.
O importanta cruciala o are faptul ca informatiile gasite in sectiunea de BISERICI sa nu fie utilizate sau copiate in alte parti, si ca informatiile de conectare precum numele de utilizator si parola sa nu fie impartasite cu membrii neinregistati pemtru a le facilita accesul pe forum deoarece unele informatii au o natura sensibila si trebuie protejate . Aceasta sectiune este numai pentru uz personal.

Orice incalcare a Drepturilor de autor este strict interzisa si va duce la suspendarea permanenta a accesului pe site/ forum.

UTILIZAREA „GAY CHRISTIAN EUROPE” NUME & LOGO

"Crestini Gay in Europa", numele (sau orice abreviere a acestuia / acronim) nu pote fi utilizat de oricine si grupuri, folosind numele organizatiei, nu pot fi create pe site-urile retelelor sociale sub, cu exceptia cazului in vare acordul prealabil al organizatiei „Crestini Gay in Europa” a fost obtinut.

“Crestini Gay in Europa” logo-ul poate fi folosit pentru promovarea organizatiei „Crestini Gay in Europa” pe alte site-uri, dar numai pentru acest scop. Va rugam sa ne cereti detaliile daca aveti nevoie de o rezolutie mai mare a logo-ului nostru.

CONTINUTUL FURNIZAT DE UTILIZATORI

Prin postarea de continut (fotografii, text, sau fisiere) pe site-ul nostru, acordati dreptul administratorilor sitului “Crestini Gay in Europa” de a utiliza acest continut in alte parti ale site-ului. Cu toate acestea va vom cere intotdeauna acordul inainte de a utiliza materialul postat de dumneavostra pe site in situatia in care am dori sa utilizam orice continut postat de dumneavoastra pentru promovarea organizatiei noastre in afara site-ului „Crestini Gay in Europa”.
“Crestini Gay in Europa”poate muta, edita, sau sterge orice continut care il publicati, fara permisiunea dumneavoastra, la discretia echipei de moderare.

INFORMAŢII LEGALE

Sunteţi de acord să nu scrieţi niciun material abuziv, obscen, vulgar, calomnios, de ură, ameninţare, orientare-sexuală sau orice alt material care poate viola prevederile legale ale ţării dumneavoastră, ale ţării unde “Gay Christian Europe” este găzduit sau ale legislaţiei internaţionale. Nerespectarea acestor prevederi poate duce la blocarea imediată şi permanentă însoţită de notificarea Internet-Service-Provider-ului dumneavoastră dacă vom considera necesar. Adresele IP ale tuturor mesajelor sunt înregistrate pentru a ajuta la întărirea acestor condiţii. Sunteţi de acord ca “ Gay Christian Europe” să aibă dreptul de a şterge, modifica, muta sau închide orice subiect în orice moment în care consideră potrivit. Ca utilizator sunteţi de acord ca orice informaţie introdusă să fie stocată în baza de date. Aceste informaţii nu vor fi dezvăluite niciunei terţe părţi fără consimţământul dumneavoastră, iar “ Gay Christian Europe” sau phpBB nu pot fi consideraţi responsabili pentru vreo încercare de hacking care poate duce la compromiterea datelor.

******************************************

Terms of Use | Privacy Policy