Gay Christian EuropeLGBT Christian Europe

Croeso i Gay Christian Europe

Gay Christians in Europe

Mae Gay Christian Europe yn cynnig cefnogaeth ac adnoddau amlieithog i Gristnogion o bob enwad yn Ewrop, sy’n Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol (LHDT) neu’n cwestiynu eu cyfeiriadedd rywiol.

Cewch wybodaeth am Eglwysi Croesawgar LHDT*, Grwpiau Cefnogaeth a Llinellau Cymorth yn eich gwlad, llyfrau sy’n ymwneud a hoywder a Christnogaeth yn eich iaith eich hunan, a darllen Tystiolaethau Cristnogion eraill LHDT o’ch gwlad.

* Dim ond trwy gyfrinair y gellir gweld adran yr Eglwysi. Bydd angen cysylltu â ni i gael mynediad.

Ynglŷn

â

Gay Christian Europe

Tyfodd gweinidogaeth Gay Christian Europe o’r angen i greu gofod gyda naws Ewropeaidd, ac i ymestyn at Gristnogion LHDT yn Ewrop yn eu mhamiaith.

Cynigir cefnogaeth a hafan diogel i Gristnogion Hoyw, Lesbiaidd, Deurywiol a Thrawsrywiol ar draws Ewrop. Ein nod yw cefnogi pob unigolyn o ba bynnag enwad ar eu taith bersonol, gan gynnwys y rhai sydd heb fod yn Gristnogion ond a diddordeb yn y ffydd. Mae croeso i bawb pa un ai ydynt yn credu bod Duw’n bendithio partneriaethau cyfunrywiol ffyddlon, neu’n credu mai diweirdeb (celibacy) yw pwrpas Duw ar eu cyfer.

Un o’n hamcanion yw dod a Christnogion LHDT o bob gwlad Ewropeaidd i gyswllt â grwpiau, eglwysi croesawgar ac adnoddau sy’n lleol iddynt, yn ogystal ag adeiladu cymuned ar-lein ag un wyneb am wyneb.

Spiritual Retreat

House for spiritual retreat

Our last Retreats have been an absolute success and a very blessed time.
Unfortunately, there is NO retreat in 2017, unlike what may have been heard from other sources. This is official.

However, we will aim to have a GCE retreat in 2018, in France. Please check back for details nearer the time.

More details...

Share |

Terms of Use | Privacy Policy